ผอ.เลือกตั้งท้องถิ่นคณะก้าวหน้าลงพื้นที่มุกดาหาร ติวเข้มผู้สมัครท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร

ผอ.เลือกตั้งท้องถิ่นคณะก้าวหน้าลงพื้นที่มุกดาหาร ติวเข้มผู้สมัครท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. นายศรายุทธ ใจหลัก ผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยทีมงานคณะก้าวหน้าจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาพบกับว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศบาล) ในจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม โรงแรมเรือนฟ้า เดอ ฮิลล์ เพื่อพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายในการหาเสียง และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลในนามคณะก้าวหน้าทุกคน
โดยสำหรับในจังหวัดมุกดาหาร คณะก้าวหน้าได้ส่งทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศบาล) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ดอนตาล และเทศบาลตำบลโพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศบาล) ทั่วประเทศขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครฯ เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และป้องกันการเข้าใจผิดในการลงคะแนน เนื่องจากในการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีความพยายามในการเลียนแบบผู้สมัครของคณะก้าวหน้า ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกิดความสับสนในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนตั้งใจหาเสียงโดยเน้นที่นโยบายที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเป็นหลัก โดยยึดหลักการทำนโยบาย 3 จริง ได้แก่ สภาพพื้นที่จริง สภาพปัญหาจริง และสถานการณ์จริง เพื่อเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและสามารถกำหนดนโยบายที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนห้ามแจกจ่ายเงินในการซื้อสิทธิขายเสียงโดยเด็ดขาด
ด้าน นายสุเทพย์ เซียสกุล ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า “วันนี้เราได้มาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารทั้ง 3 เขต

ซึ่งเราได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทุกเขต ทุกคน มีความพร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารไปในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้ว ยังต้องมาพบกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่ทรุดหนักลงไปอีก เทศบาลเมืองมุกดาหารจึงมีความสำคัญ มีหน้าที่ มีพันธกิจในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งเราเชื่อว่าเรามีความพร้อม ผมเองเคยได้รับโอกาสจากพี่น้องให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลมาแล้ว วันนี้อยากขอโอกาสจากพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองมุกดาหารให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าด้วยการท่องเที่ยว และฟื้นฟูการพัฒนาย่านเศรษฐกิจในชุมชนเมืองมุกดาหารให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมและทีม ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะนำพาเมืองมุกดาหารไปสู่เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ครับ”

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: