บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาขิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ผู้ว่าเน้นให้ ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาขิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ผู้ว่าเน้นให้ ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง
ยะลา – บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาขิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเน้นให้ ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารสถาบันพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการขยายโอกาสเทศบาลเมืองเบตง (นานาชาติ) ชั้น 2 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นวันที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ครั้งนี้กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง 1 แห่ง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 1 แห่ง โดยกำหนดรับสมัคร 8-12 กุมภาพันธ์ และ เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
บรรยากาศในการรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดาผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลฯ ต่างมากันก่อนเวลา 08.30 น. อันเป็นเวลาเริ่มเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งเช้านี้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเบตง มาด้วยกัน 3 คนประกอบด้วย นายซาบรี แดเมาะ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ อดีตข้าราชการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองเบตง และ นายสกุล เล็งลัคน์กุล อดีตประธานหอหารค้าจังหวัดยะลา สาขาเบตง

รวมถึง ผู้สมัคร สท. ที่มาก่อนเวลา 08.30 น ทำให้กรรมการการเลือกตั้งได้ให้ผู้สมัครได้คุยตกลงกันว่าจะสามารถตกลงกันได้ หรือจะใช้วิธีจับสลาก ซึ่งผู้สมัครได้ตกลงกันได้ คือ นายซาบรี แดเมาะ ได้สมัครก่อนเป็นลำดับที่ 1 และได้หมายเลข 1 ส่วนนายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ได้สมัครเป็นลำดับที่ 2 ได้หมายเลข 2 และ นายสกุล เล็งลัคน์กุล ได้สมัครเป็นลำดับที่ 3 ได้หมายเลข 3 ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ในครั้งนี้ นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มาร่วมสังเกตการณ์รับสมัครในครั้งนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองเบตง อีกต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกฯถึง 3คน และยังไม่มาสมัครในวันนี้อีก 1 คน หากเป็นจริงในวันที่ 12 ก.พ.64 นี้ก็จะมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเพิ่มอีก 1 คนรวมเป็น 4 คนด้วยกัน
ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะมาเป็นทีม ทำให้การลงสมัครเป็นไปตามระเบียบของการเลือกตั้ง ขณะที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ห้ามไปเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครแต่อย่างใด และอีกประเด็นคือกำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดการเลือกตั้งแบบNew normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอีกด้วย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Tiger Post
%d bloggers like this: