จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการร่วมทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา

จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการร่วมทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109/

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 – 2564 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ)

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัด นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด และประชาชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109/

Tiger Post
%d bloggers like this: