สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)”

อำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)”

เมื่อเวลา 07.00น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานสันติไมตรี ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีป บุตรโพธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนาในแต่ละหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภาระของตนหรือมีข่าวสารได้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมนี้ได้

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามผู้เข้ารร่วมงานว่าโครงการนี้ดีสร้างความสมัครสมานสามัคคีในจังหวัดอำนาจเจริญเรานี้ดีนำเรื่องดีๆมาบอกเล่าสู่กันฟังในแต่ล่ะเดิอนก็จะหมุนเวียนเปลืยนไปครบทุกหน่วยงาน ใน1ปีสร้างสัมพันธไมตรีอันดีงามในจังหวัดอำนาจเจริญมีสาระน่ารู้มากมาย สำหรับกิจกรรมวันนี้ โดยได้รับเกียรติเจ้าภาพหลักหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ภาพ/ สพป.อจ/ ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล.รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: