ร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”18รุ่น

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”18รุ่น

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ตามแนวพระราชดำริ วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม(สวน ป่า นา น้ำ) บ้านหนองหน่อง ม.9 ต.อีง่อง อ.ขตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 18 รุ่น ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 9 รุ่น และครั้งนี้เป็นการจัดการฝึกอบรมเพิ่มอีก 4 รุ่น ในห้วงระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: