น้อมถวายโล่เกียรติคุณ ด้าน “เผยแผ่พระพุทธศาสนา ยอดเยี่ยม” แด่พระเทพสิงหวราจารย์

น้อมถวายโล่เกียรติคุณ ด้าน “เผยแผ่พระพุทธศาสนา ยอดเยี่ยม” แด่พระเทพสิงหวราจารย์วันที่ 6 มีนาคม 2664 เวลา 09.30 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นายกฤษฏ์กมล สิริโชคไพศาล นายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่/ประธานชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ/ประธานชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้น้อมถวายโล่เกียรติคุณ ด้าน”เผยแผ่พระพุทธศาสนา ยอดเยี่ยม” แด่พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: