ร้อยเอ็ดเปิดมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ ๓๑ฟังเทศน์ให้จบ๑๓กัณฑ์ได้กุศลอันยิ่งใหญ่

ร้อยเอ็ดเปิดมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ ๓๑ฟังเทศน์ให้จบ๑๓กัณฑ์ได้กุศลอันยิ่งใหญ่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184–

เมื่อวันนี้ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ลานสาเกตนคร ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๓๑) โดยการดำเนินงานของ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะพร้อมด้วยผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดต่อเนื่องกันมาตามฮีต12บุญเดือน4 เป็นปีที่31เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7มีนาคม2564
การจัดครั้งนี้จัดแบบวิถีใหม่ ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันโรคโควิด19 แต่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเอาไว้ โดยเน้นให้เข้าถึงแก่นบุญ คือให้ฟังเทศน์ครบ13กัณฑ์

ซึ่งจะได้กุศลอันยิ่งใหญ่ พร้อมๆกับการแสดงประกอบการเทศน์กัณฑ์ต่างๆ และการถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนไม่มีการแห่ และมีการถ่ายทอดสดทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถรับฟังเทศน์ไปพร้อมๆกันที่บ้านได้ นอกจากนี้ยังมีบริการข้าวปุ้นฟรีตลอดงาน
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธาน กล่าวว่า.- บุญผะเหวดเป็นประเพณีสำคัญยิ่งของพุทธศาสนา กิจกรรมสำคัญ คือ การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “เทศน์มหาชาติ”หรือ “เทศน์พระเวสสันดร” ภาคอีสานเรียกว่า “เทศน์ผะเหวด” ตามตำนานมหาชาดกพระเวสสันดร ถือเป็นพระชาติสุดท้ายที่สำคัญยิ่งของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเป็นพระชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ดังนั้น ทุกท่านที่มาร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ก็จะได้ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้รับบุญผะเหวด บุญมหาชาติ มหากุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184–

Tiger Post
%d bloggers like this: