มุกดาหาร จัดเดินแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร จัดเดินแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 18.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมเดินแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2564 ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินแบบ กว่า 200 คู่ หรือ กว่า400 คน โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง หรือผลิตภัณฑ์ผ้าที่สร้างชื่อเสียงและรายได้เข้าจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน และสาธารณภัยต่างๆ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายธรรศ อังคณา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมงานเดินแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองในงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นอีกแรงในการสนับสนุนส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: