พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดตรวจจับรถขนกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ น้ำหนัก ประมาณ 3,600 กิโลกรัมไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้าย

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดตรวจจับรถขนกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ น้ำหนัก ประมาณ 3,600 กิโลกรัมไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้าย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ได้พบรถบรรทุกต้องสงสัย ในการขนกระเทียมนำเข้ามาจากต่างประเทศ บนถนนปัทมานนท์ (เส้นทางอำเภอจตุรพักตรพิมาน-ร้อยเอ็ด) จึงได้ทำการตรวจสอบ โดยได้ประสานขอให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมตรวจสอบด้วย ผลการตรวจสอบปรากฎว่า รถคันดังกล่าวได้บรรทุกกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ น้ำหนัก ประมาณ 3,600 กิโลกรัม จากจังหวัดมุกดาหาร

มายังพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกระเทียมดังกล่าวมีการผ่านพิธีการทางศุลกากรถูกต้อง แต่ไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้าย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 19 พ.ศ.2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการแจ้งความผิดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำตัวพร้อมของกลาง ส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ.จตุรพัตรพิมาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: