ร้อยเอ็ด/… กำนันจะเอ๋(ธีระพงษ์ พลเยี่ยม)ประธานชมรมกำนัน/ผญบ.อ.โพนทอง สืบสานประเพณีโบราณ แห่พระอุปคุตเข้าหมู่บ้าน ที่.ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
กำนันจะเอ๋(ธีระพงษ์ พลเยี่ยม)ประธานชมรมกำนัน/ผญบ.อ.โพนทอง สืบสานประเพณีโบราณ แห่พระอุปคุตเข้าหมู่บ้าน ที่.ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง

เมื่อเวลา 17.00 น.วันเสาร์ที่ 13 มี.ค.2564 พระครูเจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีระพงษ์ พลเยี่ยม กำนันตำบลอุ่มเม่าและประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพนทอง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมชาวบ้านตำบลอุ่มเม่าประกอบพิธีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากริมหนองน้ำทิศเหนือทางหมู่บ้าน แห่ ไปประดิษย์ฐานที่วัดศิริชัยธาราม ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง

ศรัทธาความเชื่อสืบสานประเพณีโบราณ อัญเชิญ แห่พระอุปคุตเข้าหมู่บ้านเพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนาน มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นโดยเชื่อในพุทธคุณว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ก่อให้เกิดลาภผล ความมั่งมี ขจัดภยันตราย และมีอิทธิฤทธิ์ในทางขอฝนอีกด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: