ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม”

ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม”

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมพิธีเปิดโครงการ“ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” เพื่อมอบความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 กล่าวว่า ในการร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนธนาคารออมสินสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัด “กิจกรรมออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ สนับสนุนการปฎิบัติงานบุคลากรด่านหน้าทุกภาคส่วนในด้านอาหาร การจัดส่งยา และสิ่งของที่จำเป็นสู่สังคม รูปแบบการจัดกิจกรรม อาหารห่วงใย ซึ่งสั่งอาหารจากร้านค้า STREET FOOD ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน เพื่อนำไปมอบให้ชุมชน / บุคคลากรด้านหน้า GSB Delivrey ภาระกิจให้ยืมรถขนส่งของ เป็นภารกิจในการยืมรถขนส่งของไปยังพื้นที่ /ชุมชน / โรงบาลสนาม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารออมสินสนับสนุน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาล ศูนย์พักคอย ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีคลัสเตอร์การแพร่เชื้อ ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยสีเขียว ที่กักตัว ณ ที่พักอาศัย บุคลากรด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ มูลนิธิ ป.เต็กตึ๊ง สัปเหร่อ ร้านค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารออมสินภาค 11 จึงได้ร่วมกับธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร จัด “กิจกรรม ขบวนคาราวานปันน้ำใจ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” เพื่อส่งมอบสิ่งของยังชีพผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง ผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการที่กักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Isolation) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ส่งมอบความร่วมมือช่วยกับทุกภาคส่วน เชื่อมต่อความสุขเพื่อสังคม โดยมีโครงการ GSB Free Car ภาระกิจให้ยืมรถขนส่งของ อาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฎิบัติงานบุคลากรด่านหน้า โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักค่อยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่โรคระบาดในครั้งนี้จะเบาบางลง และขอเป็นกำลังให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: