ยะลายังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกฉีดวัคซีน ลงพื้นที่บ้านราโมงสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน

ยะลายังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกฉีดวัคซีน ลงพื้นที่บ้านราโมงสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน
ยะลา – กิ่งกาชาดอำเภอเบตง โรงพยาบาลเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนซิโนแวคโดยวันนี้ตั้งเป้าหมายที่ 400 โดส

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 ที่โรงเรียนบ้านราโมง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นายแพทย์จิตติ จันทรมงคล แพทย์โรงพยาบาลเบตง นำบุคลากรทางการแพทย์และจนท.สาธารณสุข ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลยะรม และ ตำบลธารน้ำทิพย์ จำนวน 400 คน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงและประชากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนครบทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ ลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18-59 ปี เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยะรม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน ในรูปแบบภาษามลายู ยิ่งสร้างความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้นำศาสนา และประชาชน ที่มารับฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อให้อำเภอเบตงมียอดการฉีดวัคซีนครบ 100% ซึ่งขณะนี้ชาวอำเภอเบตงเข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 76.% เกินเป้าเดิมที่กำหนดก่อนหน้านี้ นอกจากนี้หมู่บ้านใดที่ฉีดวัคซีนตามเป้าจะได้ป้ายไวนิลหมู่บ้านสีฟ้าเพื่อเป็นการยืนยันในการได้รับวัคซีนครบตามเป้า

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตงยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอยู่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสกัดกั้นเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อที่จะให้ปัญหาการแพร่ระบาดหมดสิ้นไปโดยเร็ว และยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน ซึ่งอำเภอเบตงมีกลุ่มประชากรเป้าหมาย 37,087 คน ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 25,752 คน โดยวันนี้ฉีดเพิ่ม 400 คน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ทั้งนี้ในอำเภอเบตงมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 712 ราย รักษาหายแล้ว 566 กำลังรักษา 103 ราย ทั้งนี้ แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว เราก็ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงและสถานที่แออัด เพื่อพี่น้องชาวเบตงทุกคนปลอดภัย
ด้าน นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวว่า ในวันนี้กิ่งกาชาดได้มาแจกของรางวัลแก่ผู้ที่มาฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพราะที่ผ่านมา จากจำนวนประชากร ในพื้นที่ตำบลยะรม มีกว่า 7,982 คนและตำบลธารน้ำทิพย์ จำนวนประชากร 4,445 คน แต่ มีผู้ที่มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่ถึงเป้าคือ 70% จึงได้จัดทำรางวัลเพื่อ มอบให้แก่ประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค โดยมอบให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจับสลากมอบรางวัลและหากฉีดครบทั้งครอบครัวจะได้รับข้าวสาร 1 ถุง 5 กก. และรางวัลอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Tiger Post
%d bloggers like this: