“ งานชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพครบรอบ ๒๓๕ ปี “

“ งานชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพครบรอบ ๒๓๕ ปี “

“ งานชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพครบรอบ ๒๓๕ ปี “ข่าวประชาสัมพันธ์

“ งานชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพครบรอบ ๒๓๕ ปี “

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ มอบ
ของที่ระลึก ๒ พิธีกร รายการคืนคุณให้แผ่นดินที่ได้มาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อแพร่ภาพและประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนไทยและผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน
ได้รับทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของกองทัพไทย อย่างละเอียดในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

“งานชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี
จังหวัดกาญจนบุรี”
ณ กองพลทหารราบที่ ๙

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์เวลา 13.40 – 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Tiger Post