อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีรับอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีรับอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีรับอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ เพื่อเฉลิมฉลองในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดตราดส่งต่อให้อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

3 มี.ค.63 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานอัญเชิญไฟพระฤกษ์

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ เพื่อเฉลิมฉลองในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอ โดยเริ่มเต้นที่อำเภอเขาสมิง เป็นตเนมาจนครบ 7 อําเภอในจังหวัดตราด โดยมี นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่โดยได้ตั้งขบวนรอรับอัญเชิญไฟพระฤกษ์ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ไปที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนนักเรียนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ร่วมในพิธี เปิดกรวยพระบรมฉายาลักษณ์อันเชิญไฟพระฤกษ์สำหรับการจัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ไปยังทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในการร่วมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ตามที่จังหวัดตราด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 -30 เมษายน 2563

ซึ่งการประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ทางจังหวัด มีกำหนดจัดขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ อำเภอเมืองตราดและอําเภอคลองใหญ่ ตามลำดับ เพื่อจัดพิธีมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ก่อนถึงกำหนดวันจัดการแข่งขันที่ใกล้จะถึงนี้

 

/ภาพ/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

Tiger Post