💚💂🏼ภารกิจส่งต่อความรู้ และประสบการณ์ดีๆ จากพี่สู่น้องคนเล็กของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 🚑

💚💂🏼ภารกิจส่งต่อความรู้ และประสบการณ์ดีๆ จากพี่สู่น้องคนเล็กของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 🚑

💚💂🏼ภารกิจส่งต่อความรู้ และประสบการณ์ดีๆ จากพี่สู่น้องคนเล็กของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 🚑

🏥 เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๗:๓๐น. รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ทำการฝึกทักษะ และทดสอบภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรพลทหารเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ (หลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน) ซึ่งมี ๔ สถานีทดสอบ ดังนี้ สถานีช่วยผู้ประสบภัยอุบัติเหตุติดภายในรถยนต์ (การใช้KED) – สถานีช่วยผู้ประสบภัยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (การถอดหมวกกันน็อคที่ถูกต้อง) – สถานีทำคลอดทารก – สถานีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
📍โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน ๘ นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลทดสอบ : ผ่านทุกนาย

#โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ #กองทัพบกเพื่อประชาชน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
~แอดมินหมอต้อง 👩🏻‍⚕️

Tiger Post